THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Nhận diện thương hiệu là sự diễn đạt bản sắc của một công ty bằng hình ảnh thông qua việc sử dụng văn từ và các biểu tượng. Nhận diện thương diện gồm những yếu tố nhận biết cấu thành thương hiệu được thể hiện một cách đồng bộ nhất quán tạo nên đặc điểm riêng giúp phân biệt thương hiệu đó là những thương hiệu khác.

Thiên Ân IT là công ty chuyên thiết kế nhận diện thương hiệu tại Tp. Quy Nhơn không chỉ có trình độ chuyên nghiệp của đội kỹ thuật thiết kế, chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật tư vấn viên sẽ tư vấn bạn 24h.

Chúng tôi giúp khách hàng của mình từ bước tư vấn khởi đầu, phân tích bản sắc thương hiệu cho đến xây dựng và thiết kế hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu của công ty.

GIÁ THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU TẠI QUY NHƠN

Chi phí thiết kế nhận diện thương hiệu tại Thiên Ân IT chỉ với giá 3.600.000 VNĐ. Chỉnh sửa theo ý của khách hàng (không quá 3 lần). Trong lúc làm có tư vấn thiết kế cho phù hợp.

Leave A Comment