Backdrop Event Giao Lưu Doanh Nghiệp

Thông tin dự án

Backdrop giao lưu giữa hội doanh nhân trẻ Bình Định & doanh nhân của thành phố Đà Nẵng.

Dự án được thực hiện bởi Thiên Ân IT (Quy Nhơn Design).

Liên hệ thiết kế

90/52 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn
design@thienanit.com
0931 97 08 09
QuyNhonDesign.com
Gọi Tư Vấn