Bảng Giá

Nhận Diện Thương Hiệu

 

Thiết Kế Logo

1.500.000 đ/mẫu (2 -3 ngày)

 

Thiết Kế Namecard (danh thiếp)

200.000 đ/mẫu (1-2 ngày)

 

Thiết Kế Folder (kẹp tài liệu)

300.000 – 500.000 đ/mẫu ( 2-3 ngày)

 

Thiết Kế Bì Thư

100.000 đ/mẫu ( 1-2 ngày)

 

Thiết Kế Thẻ Nhân Viên

200.000 đ/mẫu ( 1-2 ngày)

 

Thiết Kế Hoá Đơn

100.000 đ/mẫu ( 1-2 ngày )

 

Thiết Kế Tài Liệu Thuyết Trình

500.000 đ/mẫu ( 2-5 ngày)

 

Thiết Kế Đồng Phục

300.000 – 500.000 đ/mẫu ( 2-3 ngày)

Thiết Kế Quảng Cáo

 

Thiết Kế Standee

500.000 đ/mẫu ( 2-3 ngày )

 

Thiết Kế Backdrop

600.000 đ/mẫu (2-3 ngày)

 

Thiết Kế trên Xe (taxi)

Liên Hệ

 

Thiết Kế Banner

300.000 đ/mẫu ( 2-3 ngày )

 

Thiết Kế Poster

500.000 đ/mẫu ( 2- 3 ngày )

 

Thiết Kế Voucher

200.000 đ/mẫu ( 1-2 ngày )

 

Thiết Kế banner website

150.000 đ/mẫu (1-2 ngày) + 50k resize

 

Thiết Kế Google adwords

700.000 đ/mẫu – 18 size (2-3 ngày)

 

Thiết Kế Vé Mời

300.000 đ/mẫu ( 2-3 ngày )

 

Bảng hiệu

500.000 đ/mẫu ( 2-3 ngày )

Nhận Diện Sản Phẩm

 

Thiết Kế Bao Bì

300.000 đ/mẫu ( 2-3 ngày )

 

Thiết Kế Túi Giấy

500.000 đ/mẫu ( 2-3 ngày )

 

Thiết Kế Thẻ Đeo (Tag)

200.000 đ/mẫu ( 1-2 ngày )

 

Thiết Kế Menu

500.000 đ/mẫu/1 tờ A4 ( 2-3 ngày )

 

Thiết Kế ADS Facebook

 

Thiết Kế ADS Google

Thiết Kế Marketing

 

Thiết Kế Tờ Rơi

500.000 đ/mẫu/1 tờ A4 ( 2-3 ngày )

 

Thiết Kế Catalogue

Liên Hệ

 

Thiết Kế Brochure

500.000 đ/mẫu/1 tờ A4 ( 2-3 ngày )

 

Thiết Kế Profile

Liên Hệ

 

Thiết Kế Sales Kit

Liên hệ