Thông tin dự án

Thiết kế Backdrop, Tời rơi, Standee, … phục vụ sự kiện cho doanh nghiệp honda Viễn Thuận Phát.
Dự án được thực hiện bởi Thiên Ân IT (Quy Nhơn Design).

Liên hệ thiết kế

90/52 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn
design@thienanit.com
0931 97 08 09
QuyNhonDesign.com
Gọi Tư Vấn