Thông tin dự án

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho đội Trade Coin – Hurrican Coin. Thể hiện một đội ngũ Trade Coin nhanh như lốc xoáy và năng động.

Dự án được thực hiện bởi Thiên Ân IT (Quy Nhơn Design).

Liên hệ thiết kế

90/52 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn
design@thienanit.com
0931 97 08 09
QuyNhonDesign.com
Gọi Tư Vấn