Thông tin dự án

Thiết kế tờ rơi, Standee Thương hiệu Vườn Bà Hai – chuyên kinh doanh thực phẩm sạch, với khẩu hiệu “không sạch không bán”

Dự án được thực hiện bởi Thiên Ân IT (Quy Nhơn Design).

Liên hệ thiết kế

90/52 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn
design@thienanit.com
0931 97 08 09
QuyNhonDesign.com
Gọi Tư Vấn